Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Projekt techniczny drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego stanowiącej łącznik ul. Wyszogrodzkiej z Aleją Piłsudskiego wraz z sięgaczami, podziałem na 2 etapy z dokumentacją i wykonaniem

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

29

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
infrastruktura
Potencjalni użytkownicy seniorzy
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Ulica Piłsudskiego
Krótki opis Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego wraz z sięgaczami, chodnikami, miejscami postojowymi, zielenią z podziałem na dwa etapy i wykonanie w ramach budżetu obywatelskiego. Od skrzyżowania ulicy Wyszogrodzkiej z ulicą Filtrową - na odcinku drogi publicznej wraz z miejscami postojowymi przy blokach mieszkalnych nr. 36, 40, 38 i sięgaczu od wejścia na skwerek i domach jednorodzinnych nr 34a,34,32 do nr 30. Oraz na odcinku drogi wewnętrznej od bloku nr 50, 44, 48, 52 do skrzyżowania ulicy Wyszogrodzkiej ze Źródlaną wraz z sięgaczem o nawierzchni gruntowej dojazdem do pawilonów handlowych miejscami postojowymi pomiędzy blokiem nr 44 a domami jednorodzinnymi przy ul. Wyszogrodzkiej. Droga publiczna i droga wewnętrzna posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię poprzez popękany i wypłukany beton, łata na łacie z asfaltu, dziury, wyrwy, góry, doły i nierówności na jezdni oraz pomiędzy blokiem nr 44 a domami jednorodzinnymi droga jest gruntowa. Brak w niektórych miejscach chodnika i miejsc postojowych szczególnie w sięgaczu przy bloku 44 i 50 tak bardzo potrzebnych mieszkańcom. Natomiast na odcinku od domu jednorodzinnego nr 30 wzdłuż bloków nr 46,42 i 44 do bloku nr 50 ulica jest wykonana.
Charakterystyka

Przedmiotowy projekt dotyczy realizacji dokumentacji projektowej wykonania projektu technicznego przebudowy drogi publicznej i wewnętrznej ulicy Piłsudskiego wraz z sięgaczami oraz chodnikami, miejscami postojowymi i zielenią z podziałem na dwa etapy oraz wykonaniem w ramach budżetu obywatelskiego.
W/w droga publiczna została wybudowana na przełomie lat 1970-1980 jest łącznikiem pomiędzy ulicą Wyszogrodzką a Alejami M.J.Piłsudskiego. Jest bardzo zniszczona.


Projektowana droga publiczna Piłsudskiego zaczyna się przy wjeździe od skrzyżowania ulicy Wyszogrodzkiej z ulicą Filtrową

-po prawej stronie są bardzo wąskie miejsca postojowe, gdzie parkujące pojazdy zajmują dodatkowo co najmniej 1,5 m. drogi publicznej i jest duży problem z przejazdem. A przy blokach mieszkalnych nr 36,40,38 i sięgaczu tej drogi od wejścia na skwerek i domach jednorodzinnych nr 34a,34,32 do nr 30 brak jest chodnika, oraz prawdziwej blokady ograniczającej prędkość. Ze względu na koszty projekt wnioskujemy na dwa etapy.


Na odcinku od domu jednorodzinnego nr-30 wzdłuż bloków nr 46,42 i 44 do bloku nr 50 ulica jest wykonana

Na odcinku od bloku nr 50,44,48,52 wnioskujemy również o położenie chodnika wraz z sięgaczem, który ma nawierzchnię gruntową, czyli dojazdem do pawilonów handlowych pomiędzy blokiem nr 44 a domami jednorodzinnymi. Wnioskujemy o zaprojektowanie drogi z chodnikiem i w miarę możliwości jak najwięcej miejsc postojowych, oraz zakończenie projektu do skrzyżowania ulicy wyszogrodzkiej ze Źródlaną. Stworzenie miejsc postojowych w sięgaczu dla mieszkańców tej okolicy jest szansą stworzenia bezpiecznego parkowania. Wnioskowany projekt drogi posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię poprzez popękany i wypłukany beton, łata na łacie z asfaltu góry-doły i nierówności na jezdni oraz pomiędzy blokiem nr 44 a domami jednorodzinnymi droga jest gruntowa.

Uzasadnienie

1. Bardzo zły stan techniczny drogi, brak chodników i miejsc postojowych.
2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - liczymy na to, że wykonanie wnioskowanej ulicy umożliwi bezpieczne poruszanie się mieszkańcom tego osiedla szczególnie z bloku 36 zwłaszcza osobom starszym, kobietom z dziećmi w wózkach, osobom niepełnosprawnym i dzieciom, które potykają się o wyrwy i dziury oraz nierówności na jezdni, braku chodnika, czyli wykonanie naszego projektu bezpośrednio wyeliminuje zagrożenie bezpieczeństwa publiczno-komunikacyjnego i poprawi życie naszym mieszkańcom a szczególnie osobom
niepełnosprawnym.
3. Projekt jest szansą na poprawę estetyki osiedla.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1   0,00
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  0,00
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 projekt techniczny 100 000
2 wykonanie jednego etapu 445 000
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:   545 000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów brak negatywnego wpływu na zieleń
Załączniki
Geolokalizacja
(52.53968193938158, 19.727353327981252)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 1 350 000 zł.
Data dodania 2022-07-25 10:53:23
Data przyjęcia 2022-07-25 11:09:11
Data modyfikacji 2022-08-01 09:45:27
Powrót