Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Zadbajmy o nasze osiedle zagospodarowanie terenu wokół garaży przy rondzie na ul. Gałczyńskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

8

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
Potencjalni użytkownicy dorośli
seniorzy
rodziny z dziećmi
Ulica Gałczyńskiego
Krótki opis Projekt zakłada kompleksowe uporządkowanie znajdującego się w złym stanie technicznym terenu wokół garaży u zbiegu ulicy Gałczyńskiego oraz ulicy Jaśminowej.
Charakterystyka

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół istniejących garaży u zbiegu ulic Gałczyńskiego i Jaśminowej.
Zakres zmian obejmuje:
1. Wykonanie nowej nawierzchni z kostki z wydzieleniem dodatkowych miejsc postojowych;
2. Wykonanie pasa zieleni pomiędzy nowym chodnikiem w postaci trawnika, niewielkich krzewóe oraz drzew;
3. Wykonanie oświetlenia terenu dla zapewnienia większego bezpieczeństwa

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu
Celem projektu jest uporządkowanie zaniedbanego terenu a także poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Mieszkańcy zyskają dodatkowe miejsca postojowe dla swoich samochodów, których bardzo brakuje w tym rejonie. Dodatkowo poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu poprzez doświetlenie terenu. Zostaną wykonane nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na warunki życia mieszkańców tego rejonu miasta, jak również zachęci nowych potencjalnych mieszkańców do zamieszkania na tym osiedlu.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 konserwacja 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny 5 000
2 Roboty rozbiórkowe 50 000
3 Wykonanie nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa)     405 000
4 Trawnik/ kwietnik 25 000
5 Oświetlenie terenu 45 000
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  530 000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55820365546989, 19.679604643098134)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 1 745 000 zł.
Data dodania 2022-07-25 12:18:23
Data przyjęcia 2022-07-25 12:26:30
Data modyfikacji 2022-08-01 08:06:24
Powrót