Szczegóły projektu
Szablon: osiedlowy

Nazwa projektu

Nowy i bezpieczny chodnik na ulicy Rembielińskiego

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

7

Charakter projektu osiedlowy
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy dorośli
osoby niepełnosprawne
rodziny z dziećmi
Nazwa osiedla Łukasiewicza
Ulica Rembielińskiego dz. 394/105, 394/137, 397/24
Krótki opis Projekt zakłada remont chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Rembielińskiego znajdującego się w złym stanie technicznym.
Charakterystyka

Teren objęty przedmiotowym projektem stanowi bardzo uczęszczaną przez mieszkańców Płocka ulicę Rembielińskiego. Ze względu na zlokalizowane od strony Rembielińskiego dojścia dla pieszych do rynku a także wielu sklepów oraz lokali usługowych panuje tam duże natężenie ruchu pieszego nie tylko w weekendy ale także w dni powszednie.
W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika, wykonanie nowej podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.
Celem projektu jest wymiana uszkodzonego (nierównego) chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Rembielińskiego.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców
Mieszkańcy zyskają równy, bezpieczny chodnik ułatwiający przemieszczanie się w szczególności osobom starszym i rodzicom z dziećmi.

3. Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na warunki życia mieszkańców miasta.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 konserwacja 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny 5 000
2 Prace rozbiórkowe 40 000
3 Wykonanie nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa) 450 000
4 Wycinka drzew wzdłuż chodnika (topole) 25 000
5 Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów 25 000
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  545 000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt przewiduje wycinkę drzew. Wycinką zostaną objęte wyłącznie topole, które ze względu na swój płytki system korzeniowy niszczą nawierzchnię.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55579020800841, 19.692060821763295)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa Ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu po weryfikacji 533 500 zł.
Data dodania 2022-07-25 12:45:13
Data przyjęcia 2022-07-25 12:58:09
Data modyfikacji 2022-08-01 08:00:47
Powrót