Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Zadbany i estetyczny teren wokół garaży na ul. Miodowej

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

6

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie infrastruktura
sprawy obywatelskie
Potencjalni użytkownicy dorośli
seniorzy
rodziny z dziećmi
Ulica Miodowa 3 dz. nr 694/68
Krótki opis Projekt zakłada gruntowną przebudowę nawierzchni wokół garaży zlokalizowanych za budynkami przy ul Miodowej 3.
Charakterystyka

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół istniejących garaży przy ul. Miodowej 3.
Zakres zmian obejmuje wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na drogach dojazdowych do garaży.
Zaproponowane rozwiązanie poprawi komfort i bezpieczeństwo, przyczyni się również do poprawy estetyki otoczenia.

Uzasadnienie

1. Cel i potrzeba realizacji projektu.
Celem projektu jest uporządkowanie zaniedbanego terenu a także poprawa bezpieczeństwa w tym rejonie osiedla.

2. Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców.
Mieszkańcy zyskają estetyczny teren po którym łatwiej będzie się poruszać samochodami, tego typu zagospodarowanie poprawi komfort oraz odbiór wizualny tego obszaru.

3. Atrakcyjność projektu.
Zaproponowane rozwiązanie poprawi komfort i bezpieczeństwo, przyczyni się również do poprawy estetyki otoczenia.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Konserwacja 2 000
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  2 000
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny 5 000
2 Roboty rozbiórkowe 50 000
3 Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową 450 000
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  505 000
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55505636320334, 19.67748569797637)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa ocena pozytywna. Szacunkowy koszt realizacji projektu 2 100 000 zł.
Data dodania 2022-07-25 13:14:05
Data przyjęcia 2022-07-25 13:17:25
Data modyfikacji 2022-08-01 07:57:53
Powrót