Szczegóły projektu
Szablon: ogólnomiejski

Nazwa projektu

Nowoczesny i bezpieczny kompleks boisk sportowych dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 3

1

Roboczy

2

Wysł. do akceptacji

3

Niekompletny

4

Kompletny

5

Przyjęty

6

Weryfikacja

7

Niezakwalif.

8

Zakwalif.

9

Wybrany do real.

10

W trakcie real.

11

Zrealizowany

Numer projektu

1

Charakter projektu ogólnomiejski
Kategorie zdrowie
edukacja
sport
Potencjalni użytkownicy dzieci
młodzież
rodziny z dziećmi
Ulica Kossobudzkiego 7 dz. nr. 403 SP3 bud. A
Krótki opis Projekt zakłada remont wielofunkcyjnych boisk dla dzieci i młodzieży obok budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego. Nawierzchnia boisk jest bardzo zniszczona i stwarza niebezpieczeństwo jego Użytkownikom. Boisko ma umożliwić spędzenie czasu wolnego na powietrzu zamiast przed ekranami telewizorów i komputerów. Ważnym aspektem ma być bliskość boiska od miejsca zamieszkania, tak aby "wyciągać" dzieci i młodzież z domów. Gdy podejdą do okien mieszkań zostaną zachęceni obecnością rówieśników na boisku i do opuszczenia mieszkań i aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego.
Charakterystyka

W ramach projektu przewiduje się modernizację nawierzchni poliuretanowej boisk przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku przy ul. Kossobudzkiego. Ponadto zostaną zamontowane nowe branki, kosze, siatki a także piłkochwyty i ławki z oparciami.
Remont boisk umożliwi niemal codzienną aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, ich wspólne granie w zespole, budowanie więzi społecznych, które są dziś zastępowane przez urządzenia elektroniczne wraz z aplikacjami. Coraz więcej dzieci i młodzieży ma wady wzroku, nadwagę, skrzywienie kręgosłupa oraz inne wady postawy wynikające z siedzącego trybu życia, stąd ich
zachęcenie do aktywności fizycznej jest naszym obowiązkiem w trosce o ich zdrowie. Aspekt społeczny jest także bardzo ważny, gdyż bezpośredni kontakt w rzeczywistym świecie jest ważniejszy od świata wirtualnego. Dzieci i młodzież grając wspólnie w gry zespołowe uczą się zasad, zachowań w grupie, reakcji drugiej osoby, wygrywania i przegrywania oraz współpracy pomiędzy osobami, co Polakom jest szczególnie potrzebne. Kontaktu międzyludzkiego nie można zastąpić przez świat cyfrowy. Infrastruktura będzie zachęcać do grania, do poznawania zasad gier, nawiązywania kontaktu z innymi osobami i częstszego spędzania czasu na powietrzu.

Uzasadnienie

Cel i potrzeba realizacji projektu
Istniejące boiska są w bardzo złym stanie technicznym i wpływają negatywnie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Konieczne jest wykonanie kapitalnego remontu.

Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
    • Wzrost poziomu kultury fizycznej i rekreacji wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
    • Rozwój działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.
    • Poprawienie warunków szkoleniowych dla istniejących w szkole klas sportowych w ramach Płockiej Akademii Piłki Ręcznej.

Atrakcyjność projektu
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bazy sportowo-rekreacyjnej w Płocku. Poprawi warunki szkoleniowo-treningowe dzieci i młodzieży a także warunki bezpieczeństwa rozgrywanych zawodów w szkole.

Koszty generowane
L.p. Rodzaj generowanych kosztów Koszt
1 Konserwacja boiska 5.000,00 zł
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  5.000,00 zł
Kosztorys
L.p. Składowe projektu Koszt
1 Projekt techniczny boiska 10.000,00 zł
2 Roboty rozbiórkowe boiska 50.000,00 zł
3 Wykonanie nowej nawierzchni z EPDM 410.000,00 zł
4 Dostawa i montaż nowych bramek, koszy, siatek 30.000,00 zł
5 Dostawa i montaż ławek (15szt) 10.000,00 zł
6    
7    
8    
9    
10    
RAZEM:  510.000,00 zł
Wpływ projektu na istniejącą zieleń, w tym przewidywana wycinka drzew i krzewów Projekt nie przewiduje wycinki drzew.
Załączniki
Geolokalizacja
(52.55746006688924, 19.68865441631438)
Projekt zaakceptowany TAK
Pomysłodawca grupa mieszkańców
Ocena opisowa ocena pozytywna. szacunkowy koszt realizacji projektu 1 700 000 zł.
Data dodania 2022-07-25 13:40:15
Data przyjęcia 2022-07-25 13:41:14
Data modyfikacji 2022-08-29 07:26:17
Powrót